Parc Natural de l'Alt Pirineu

Parc Natural de l'Alt Pirineu

API

El Parc Natural de l'Alt Pirineu és el més extens de Catalunya, amb gairebé 70.000 hectàrees.

 • Parc Natural de l'Alt Pirineu
  API
 • Parc Natural de l'Alt Pirineu
  API
 • Parc Natural de l'Alt Pirineu
  Richard Martin
 • Parc Natural de l'Alt Pirineu
  API
 • Parc Natural de l'Alt Pirineu
  API
 • Parc Natural de l'Alt Pirineu
  API
 • Parc Natural de l'Alt Pirineu
  API
 • Parc Natural de l'Alt Pirineu
  Parc Natural de l'Alt Pirineu
 • Parc Natural de l'Alt Pirineu
  API
 • Parc Natural de l'Alt Pirineu
  API

El Parc es divideixe entre les comarques del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. 

El seu sostre és la Pica d'Estats, el cim més alt de Catalunya amb 3.143,5m.

Es tracta d’un espai d’alt valor natural, refugi d’espècies amenaçades. També ha estat històricament escenari d’una activitat humana que ha contribuït a modelar-ne el paisatge. Per això és ric en patrimoni arqueològic i arquitectònic i en activitats del sector primari, com la ramaderia. La suma dels valors culturals, l’activitat econòmica i els valors naturals en constitueixen la definició.