Protocols de prevenció contra la Covid-19 de les estacions d’esquí

Les mesures generals de salut i seguretat a les estacions d’esquí inclouen l’ús de la mascareta, evitar el contacte físic, mantenir una distància segura d’altres persones i mantenir una bona higiene de mans. 

A continuació, pots consultar els protocols específics de cada estació.