Toegankelijke toerisme

Heden is Cataluña een referentiebestemming voor het toegankelijke toerisme in de Spaanse staat, met meer dan 1.100 toeristische voorzieningen die over faciliteiten beschikken voor personen met handicaps, beperkte mobiliteit of speciale behoeften. 

In die zin heeft Cataluña de laatste jaren gewerkt aan de verdwijning van architectonische en communicatieve drempels om van de belangrijkste attractieruimtes producten zonder drempels te maken voor die personen met een bepaalde handicap. Er is sprake van een sociaal recht voor iedereen, die voordelen brengt in het opzicht van de identificatie van de kwaliteit van het toeristisch aanbod. 

In de Pyreneeën zijn er 7 bestemmingen die concrete voorstellen aanbieden voor toegankelijk toerisme. Alle hebben het aanbod van ruimtes met faciliteiten gemeen voor personen met beperkte mobiliteit en/of sensoriële handicaps (doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden) in verblijf, restauranten, musea, stranden, complementaire activeiten…).

+ info

Toegankelijke toerisme