Gegevensbeschermingsbeleid

Dit Beleid is bedoeld om de verplichte informatie te verstrekken, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679, van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, Algemene Verordening Gegevensbescherming ("Algemene Verordening Gegevensbescherming"), en aanvullende regelgeving van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens, aan natuurlijke personen (hierna de "Belanghebbenden"), de persoonsgegevens verwerkt door het Catalaanse Bureau voor Toerisme (hierna "ACT"), voor het bereiken van zijn doelstellingen.

Verantwoordelijk
Catalaans bureau voor toerisme
Adres: Passeig de Gràcia, 105, 08008 - Barcelona (Spanje)
Tel: + 34 934 849 900
Fax: +34 934 849 888

Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het postadres Passeig de Gràcia, 105, 08008 - Barcelona (Spanje), of op het volgende e-mailadres: lopd.act@gencat.cat

Persoonsgegevens verwerkt door het Catalaanse Bureau voor Toerisme (ACT).

 • Identificatie- en contactgegevens van professionals, bedrijven en organisaties in de toeristische markt
 • Identificatie-, persoonlijke interesse- en contactgegevens van gebruikers/geïnteresseerden en/of consumenten van producten en diensten aangeboden door de ACT.
 • Identificatie-, academische, professionele en contactgegevens van mensen die geïnteresseerd zijn in deelname aan beurzen, wedstrijden of de ACT-vacaturebank.
 • Het niet meedelen van uw gegevens, wanneer deze mededeling een wettelijke of contractuele verplichting volgt of noodzakelijk is om een ​​contract te ondertekenen, zal resulteren in de onmogelijkheid om door te gaan met de overeenkomstige registratie.

Doeleinden

Bij ACT verwerken we de persoonlijke gegevens van de geïnteresseerde partijen om onze doelstellingen te bereiken, vastgelegd door wet 15/2007 van 5 december 2007 van het Catalaanse bureau voor toerisme.

Het fundamentele doel van de ACT is om Catalonië te promoten als een internationale toeristische referentiebestemming op basis van zijn diversiteit, zijn kwaliteit en zijn sociale en economische winstgevendheid.

Dit omvat onder meer:

 • Bevorderen van een toeristisch aanbod dat is aangepast aan de behoeften van echte en potentiële toeristen, professionals en tussenpersonen die direct of indirect verbonden zijn met de toeristische markt;
 • Zorgen voor maximale samenwerking tussen alle toerismeagenten die betrokken zijn bij de promotie van toerisme, zowel binnen de administraties als in de particuliere sector;
 • Informeer over de toeristische producten van Catalonië en hun verspreiding; of maximale bekendheid zoeken in communicatie- en reclameacties.

In deze context worden de persoonsgegevens van de Belanghebbenden verwerkt om alle informatie met betrekking tot de activiteiten van de ACT en/of de bevoegde afdelingen van de Generalitat van Catalonië met betrekking tot de toeristische promotie van Catalonië door te geven. Er worden gepersonaliseerde profielen opgesteld van interesses en voorkeuren van gebruikers die geïnteresseerd zijn in de selectieprocessen, professionals en consumenten van producten en diensten die door de ACT worden aangeboden, vooral via elektronische middelen.

Legale basis

De verwerking van persoonsgegevens door de ACT is voor alle doeleinden gebaseerd op de verwezenlijking van de doeleinden van promotie, promotie en ontwikkeling van de toeristische sector in Catalonië die de ACT uitvoert als een missie van openbaar belang:

 • Wanneer de behandeling noodzakelijk is om een ​​missie te vervullen die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van publieke bevoegdheden die aan de ACT zijn verleend, zowel door Wet 15/2007 van het Catalaanse Bureau voor Toerisme, als door Decreet 192/2009 tot goedkeuring van de statuten van de Catalaanse Toerismebureau. (Bijvoorbeeld het uitvoeren van promotieacties die bijdragen aan het promoten van Catalonië als toeristische referentiebestemming of het zoeken naar maximale samenwerking tussen alle toeristische agenten die verband houden met toeristische promotie).

Afhankelijk van de context zijn er echter ook behandelingen van persoonsgegevens die de ACT uitvoert op basis van andere voorwaarden, zoals:

 • Soms omdat de Belanghebbende ons toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld door zich te abonneren op Nieuwsbrieven).
 • Bij andere gelegenheden, zodat de behandeling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de Belanghebbende of het bedrijf of de entiteit die zij vertegenwoordigt partij is (aangezien de ACT haar activiteiten kan uitoefenen via overeenkomsten, vennootschappen, stichtingen of andere vormen van samenwerking (publieke of private omgevingen). Ook wanneer de gebruiker de producten of diensten contracteert via platforms zoals Experience Cataluña;
 • De noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld belasting- en arbeidsverplichtingen met betrekking tot ACT-personeel, of de uitoefening van verzoeken om toegang tot openbare informatie in overeenstemming met transparantiewetten)

Ontvangers

Voor zover nodig om de doelstellingen van de ACT te verwezenlijken, kan zij de persoonsgegevens van de Betrokkenen delen met verschillende ontvangers:

 • Afdeling van de Generalitat van Catalonië, verantwoordelijk voor toerisme, en andere afdelingen van de administratie van de Generalitat.
 • Overheidsdiensten, voor de strikte naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan ACT is onderworpen vanwege haar activiteiten.
 • Professionals, reisbureaus en andere tussenpersonen die direct of indirect verbonden zijn met de toeristische markt, zowel binnen de administraties als in de particuliere sector.
 • Aanbieders van administratieve, juridische, boekhoudkundige en IT-diensten om de doelstellingen van de ACT te bereiken.

Overdrachten naar derde landen

Wanneer we persoonlijke gegevens doorgeven aan ontvangers die zich in een derde land bevinden, bijvoorbeeld aan een ACT-kantoor, dat geen regelgeving heeft die gelijkwaardig is aan de Europese, doen we dit met passende garanties, die kunnen bestaan ​​uit:

Juridisch bindende en afdwingbare instrumenten tussen overheidsinstanties of organisaties;
Ondertekening van overeenkomsten met standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de Europese autoriteiten die bevoegd zijn op het gebied van gegevensbescherming;
De ACT kan zich houden aan gedragscodes voor de toeristische sector en/of certificeringen verkrijgen met betrekking tot passende garanties voor gegevensbescherming.
Andere passende garanties waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet.

Perioden waarin wij gegevens bewaren

Uw gegevens worden bewaard:

 • Alleen zolang ze nodig zijn om de specifieke doeleinden te bereiken waarvoor ze in de desbetreffende context zijn verkregen.
 • Zolang de relatie met ACT behouden blijft; 
 • Gedurende de perioden die nodig zijn om de naleving van de wettelijke of contractuele verplichtingen van de ACT te bewijzen, die eventueel gekoppeld zijn aan wettelijke verjaringstermijnen.
 • Rechten van de belanghebbende partij.

Geïnteresseerde Partijen

Kunnen hun recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid, beperking, verzet tegen verwerking en het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd besluit uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming, via de aangegeven post- en elektronische adressen.

Belanghebbenden die toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens hebben het recht om hun toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de legitimiteit van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

Geïnteresseerde partijen hebben het recht om via hun e-mail (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/) een claim in te dienen bij de Catalaanse Dades Beschermingsautoriteit (APDCat).