Avís legal

PROGRAMA PIRINEUS

El programa Pirineus posa en valor tota la diversitat de l’oferta turística dels Pirineus de Catalunya. L’objectiu és consolidar les 11 comarques del Pirineu català com a destinació turística única i transversal en els mercats emissors internacionals (principalment de proximitat) mitjançant una promoció específica i amb l’objectiu de desestacionalitzar la demanda. El Programa Pirineus és fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Turisme, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), els Patronats de Turisme de la Diputació de Lleida, Costa Brava Girona, Diputació de Barcelona, el Conselh Generau d’Aran i Ferrocarrils de la Generalitat.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Programa Pirineus, o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts al Programa Pirineus. Tots els drets estan reservats. 

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: 

  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial.
  • No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. 
  • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut. 
  • El Programa Pirineus no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest programa.
  • El Programa Pirineus no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. 
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
  • El Programa Pirineus entén que en el moment d’omplir formularis de recollida de dades que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà.