Destinacions

Des del cap de Creus fins a la Val d’Aran, tots i cadascun dels pobles tenen la seva la personalitat. L’alta muntanya catalana és un espai obert, amb diferències físiques entre els seus pobles, diversitat en la seva història econòmica i un denominador comú: el seu caràcter.

Ciutats i pobles amb un passat esplendorós que encara són centres de mercat i comerç on s’aplega la seva gent. Comarques directament relacionades amb l’activitat industrial ja des del segle XVIII i d’altres que s’han desenvolupat com a zones agràries fins a l’aparició del turisme, que ha passat a ser la seva activitat econòmica principal, amb una gran varietat de formes. Un mosaic heterogeni que desdibuixa els límits comarcals i alhora els aplega sota una sola tipologia: els Pirineus de Catalunya.