Se celebren a les principals poblacions araneses, i rememoren la baixada del bestiar de la muntanya, abans d’anar a les bordes. Aquestes fires tenen més de cent anys d'existència i són un dels esdeveniments més esperats al llarg de l'any, no només pels veïns aranesos, sinó també pels visitants que vénen dels entorns de la Val d'Aran.

Antigament, la fira de bestiar mostrava els animals típics de la Val d'Aran que s'utilitzaven en la pagesia. Encara avui dia hi ha gent que els utilitza en tasques agrícoles.

Aquest esdeveniment es complementa amb una fira de comerç.

Information
Octubre, dies 5, 6, 7 i 8
Val d'Aran