Turisme accessible

Actualment, Catalunya és una destinació de referència per al turisme accessible a l’Estat Espanyol, amb més de 1.100 recursos turístics que disposen de facilitats per a persones amb discapacitats, mobilitat reduïda o necessitats especials.

En aquest sentit, Catalunya ha treballat en els últims anys en la supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació a fi de convertir els principals espais d’atracció en productes sense obstacles per a aquelles persones amb alguna discapacitat. Es tracta d’un dret social per a tothom, que aporta beneficis des del punt de vista d’identificació de qualitat de l’oferta turística.

A Pirineus hi ha 7 destinacions, que ofereixen propostes tangibles de turisme accesible. Totes tenen en comú l’oferta d’espais amb facilitats per a persones amb mobilitat reduïda i/o discapacitats sensorials (sords, deficients auditius, cecs i deficients visuals) en allotjaments, restaurants, museus, platges, activitats complementàries…)

Més informació

Descobreix les experiències de Turisme Accessible