Turisme esportiu

L’Agència Catalana de Turisme certifica amb el segell de Destinació de Turisme Esportiu els municipis de Catalunya que disposen d’infraestructures i serveis d’alta qualitat per a la pràctica de l’esport.

Actualment, als Pirineus hi ha una destinació turística certificada: 

Sort

Certificada el año 2006, esta localidad leridana, situada en el centro de los Pirineos, tiene en el río Noguera Pallaresa el principal recurso turístico. Sort está certificada en piragüismo en aguas bravas. Actualmente, es pionera de esta práctica deportiva en el ámbito estatal y acoge campeonatos del más alto nivel.

http://www.kayaksort.cat