Deze omstandigheid en de daarmee verbonden mogelijkheden hebben in de zomer van 2005 geleid tot de oprichting van de restaurantvereniging Cuines de la Vall de Camprodon, die als taak heeft het traditierijke culinaire erfgoed in stand te houden, te promoten en zo veel mogelijk te verrijken. 

Om deze reden voert de vereniging jaarlijks drie seizoengebonden campagnes, waarbij het erom gaat de tradities en producten uit de streek te promoten en ze in verband te brengen met de natuurlijke levenscycli. Deze campagnes staan tijdens carnaval in het teken van de varkensslacht- en vastentijd, in de maand mei van het paardenvleesseizoen en na de zomer van het aardappelseizoen.